9 thema's

4. Welzijn en zorg

Analyse

De zorg is cruciaal voor welzijn en welvaart, maar het huidige zorgsysteem botst stilaan op zijn limieten. Meer nog, tegen 2040 is er 18 miljard euro extra nodig om het systeem staande te houden. Het nijpende tekort aan zorgverleners op de arbeidsmarkt is al even alarmerend. Daarom moeten we handelen voor het te laat is.

Het goede nieuws? We kunnen veel beter.

Ons preventiebeleid is ronduit ondermaats. De jeugd rookt weer meer, 3 op de 10 volwassen Belgen drinken te veel, 1 op de 5 is zwaarlijvig, opnames voor astma en diabetes liggen hoger dan het EU-gemiddelde en de aanpak van psychische problemen is een proces van lange adem.

Bovendien heeft lang niet alle zorg meerwaarde. Zo hoort 56% van de spoedgevallen elders thuis en krijgen patiënten vaak te veel medicatie. Een grote hap uit het budget gaat naar de correctie van vermijdbare ‘fouten’. Onderstaande grafiek vat het probleem goed samen:

Ongeveer 1 op de 5 euro in de zorg wordt verspild

Ongeveer 1 op de 5 euro in de zorg wordt verspild

Conclusie: we kunnen bijna 1% van het bbp (3,5 miljard euro) besparen in de zorg, zonder aan de meerwaarde van het systeem te raken. Dat komt neer op 10% van het totale zorg- en welzijnsbudget!

Voorstellen

  • Beloning van goede zorgkeuze: jaarlijkse zorgfranchise en referentiekeuze. De vrijgekomen middelen gaan dan weer naar preventie, transformatietriggers en een maximumfactuur in de ouderenzorg.
  • Niet: KB nr. 78, rimpeldagen, IFIC, versnipperde pc’s, onzeker sociaal overleg, opbod van diploma’s en titels.
    Wel: subsidiariteit, taakverschuiving, flexibiliteit en (inter)sectorale doorstroming.
  • De Vlaamse overheid investeert 175 miljoen euro in preventie, met een volledige hertekening van het landschap en positieve preventieprikkels.
  • De federale overheid hervormt de zorg en voorziet extra transformatietriggers met focus op onder andere ondernemerschap in Verantwoorde Zorg Organisaties, doorstroomprogramma’s en quick wins.
  • De federale overheid verschuift 75% per prestatie naar een vast budget en herijkt de overige 25% volgens EU-standaardinkomsten.
  • Ereloonsupplementen en deconventionering worden vervangen door remgeld per meerwaarde, gekoppeld aan het inkomen en zonder afbouw van de zorginkomsten.
Download het Memorandum