9 thema's

7. Ruimte om te ondernemen

Analyse

Het ambitieuze Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil de druk op de open ruimte verminderen en tegen 2040 zelfs volledig wegnemen. Het probleem? Concrete maatregelen blijven achterwege en de bestaande procedures zijn niet doeltreffend.

Zo vinden bedrijven moeilijk een geschikte locatie, maar blijft er wel meer dan 10.000 hectare aan grond voor bedrijfsterreinen onbenut. De reden: minder dan 20% wordt actief aangeboden. Belemmeringen zoals juridische geschillen en de nabijheid van beschermde natuur gooien steevast roet in het eten.

Onbenutte bestemmingsvoorraad bedrijventerreinen (ha)

Onbenutte bestemmingsvoorraad bedrijventerreinen (ha)

Hoe moet het dan wel? Om de beschikbare ruimte intensiever te gebruiken (bv. hoogbouw), zijn stimulerende maatregelen nodig. Bovendien moeten bedrijven minder administratieve verplichtingen en meer rechtszekerheid krijgen. Zo kan – en moet – de overheid aanvraagprocedures voor bouw-, milieu- en omgevingsvergunningen veel efficiënter regelen om langdurige geschillen te vermijden en om het vertrouwen bij ondernemers aan te wakkeren.

Voorstellen

  • Een realistische timing met bijbehorende budgettaire implicaties om de ruimtelijke doelstellingen van het BRV te realiseren.
  • Een ijzeren voorraad voor niet-verweefbare bedrijvigheid.
  • Activatie van goedgelegen maar onbenutte bedrijventerreinen. Slechtgelegen terreinen worden dan weer geschrapt en gecompenseerd.
  • Een regelgevend kader voor de invoering van bedrijveninvesteringszones.
  • Politieke zekerheid: een investeringsagenda voor grote investeringen op lange termijn.
  • Afslanken van milieueffectrapporten (MER’s) tot het strikte minimum.
Download het Memorandum