9 thema's

8. Logistiek en mobiliteit

Analyse

De eindeloze files zijn een oud zeer in ons land. Verwonderlijk, want onze logistieke topligging zou een resultaatgericht overheidsbeleid moeten inspireren. Niets is minder waar, België investeert minder in transportinfrastructuur dan de meeste andere Europese landen en de kwaliteit van onze infrastructuur laat te wensen over. Bovendien gaat 68% nog met de wagen naar het werk in Vlaanderen.

Het resultaat? 50% meer file op 5 jaar tijd!

Filezwaarte Vlaamse autosnelwegen stijgt

Filezwaarte Vlaamse autosnelwegen stijgt

Vlaanderen moet meer investeren in infrastructuur, inzetten op duurzame en slimme mobiliteit, en het openbaar vervoer performanter maken. De volgende regering heeft een belangrijke taak: onze regio terug op de logistieke kaart plaatsen, met inbegrip van de zeehavens en van Brussels Airport.

Voorstellen

  • Vlaanderen verhoogt het infrastructuurbudget voor mobiliteit en openbare werken met 100 miljoen euro per jaar.
  • Invoering van een slimme, budgetneutrale kilometerheffing in Vlaanderen ter vervanging van alle huidige verkeersbelastingen.
  • Een langetermijnvisie waardoor Brussels Airport meegroeit met de markt en een ontwikkelingsstrategie voor regionale luchthavens in Vlaanderen.
  • Het openbaar vervoer (bus, tram, metro, trein) aantrekkelijker en performanter maken, met een verhoogde focus op arbeidscentra en bedrijventerreinen.
  • Bereikbare en competitieve Vlaamse zeehavens, die samenwerken op vlak van achterlandstrategie en duurzaam ontsloten zijn via weg, spoor en binnenvaart.
Download het Memorandum