9 thema's

5. Klimaat en energie

Analyse

De klimaatopwarming raakt ons allemaal. Zowel Europa, België als Vlaanderen moeten daarom de nodige ambitie tonen om het probleem bij de wortels aan te pakken. De grote uitdaging is om tegelijk de economische groei te vrijwaren.

Eén ding is zeker: de bedrijven zijn een onderdeel van de oplossing. Vlaamse ondernemingen dragen nu al actief bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming. Meer zelfs, ze behoren tot de wereldtop. Om hen te ondersteunen, moeten we blijven focussen op innovatie en een evenwichtig investeringskader voor energie-efficiëntie.

Vooral energie en industrie doen emissies dalen

Vooral energie en industrie doen emissies dalen (cijfers 2005-2016)

Het nieuwe beleid moet vooral de weg wijzen naar een duurzame energievoorziening, zonder daarbij onze concurrentiepositie en leveringszekerheid uit het oog te verliezen. De Vlaamse economie is immers energie-intensief, waardoor ze gevoelig is aan energiekosten.

Voorstellen

  • Een gelijk speelveld bij de verdeling van de inspanningen bij klimaatakkoorden, zonder ‘gold plating’.
  • Maximale integratie van hernieuwbare energie in de markt, bv. door tendering voor grootschalige projecten. Nieuwe schuldenputten worden vermeden.
  • Meer publieke middelen voor onderzoek en ontwikkeling, en wegwerken van niet-financiële hinderpalen voor innovatie.
  • Positief ondernemersklimaat en industrieel beleid, met een afgeslankte energiefactuur en een gelijk speelveld.
  • Energie-efficiëntieprogramma’s moeten ruimte laten voor groei en voldoende rekening houden met ons technisch en economisch potentieel.
Download het Memorandum