9 thema's

9. Investeren en innovatie

Analyse

Vlaanderen is een uitgesproken leider op het vlak van innovatie. In 2016 spendeerde het een recordbedrag van 6,7 miljard euro aan onderzoek en ontwikkeling. Goed voor 2,7 % van het Vlaamse bbp – ver boven het Europese gemiddelde – en 50.000 jobs.

Vlaanderen is innovatieleider, maar behoort niet tot de absolute top

Vlaanderen is innovatieleider, maar behoort niet tot de absolute top (cijfers 2016 in % bbp)

Om de absolute top te halen, moeten we doorgaan op deze weg en publieke investeringen verhogen. Wel zien we dat Vlaanderen nog te weinig profiteert van de sterke kennisbasis: voor het economisch verzilveren van onderzoek en innovatie, blijven we onder het EU-gemiddelde. Ook de digitalisering heeft zich nog niet voldoende doorgezet, waardoor nieuwe, opkomende economieën in de schaduw blijven.

Voorstellen

  • Tegen 2025 moet Vlaanderen tot de Europese top 3 en de globale top 5 behoren op het vlak van innovatie.
  • Een bijkomende publieke investering van minimaal 500 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling.
  • Het Vlaamse economische en innovatiebeleid spitst zich toe op de vertaling van (wetenschappelijke) kennis naar concrete innovatieresultaten.
  • Meer projecten, meer bedrijven en meer diversificatie ondersteunen.
  • Een structureel Vlaams actieplan voor de oprichting en ontwikkeling van innovatieve ondernemingen.
Download het Memorandum