9 thema's

1. Gezonde overheidsfinanciën

Analyse

De begroting structureel in evenwicht brengen, moet een van de hoofddoelen van de volgende regeringen zijn. Daarvoor zijn grote inspanningen nodig: het Federaal Planbureau schat de nodige efficiëntiewinst op 8,2 miljard euro over alle overheden heen, terwijl de federale regering zelf uitgaat van een bedrag van 4,5 miljard euro voor de volgende legislatuur (2019-2024).

Tussen 4,5 en 8,2 miljard euro nodig tegen 2024 voor structureel evenwicht

Tussen 4,5 en 8,2 miljard nodig tegen 2024 voor structureel evnwicht

De verantwoordelijkheid ligt daarvoor nagenoeg volledig bij de federale overheid. Volgens het Federaal Planbureau moet liefst 7,6 miljard van de totale 8,2 miljard euro bij de federale overheid en de sociale zekerheid worden bespaard.

Belangrijk daarbij is dat we de fiscale druk niet verhogen, daar hebben we de limiet immers al bereikt.

Slechts 2 EU-lidstaten kennen nog hogere (para)fiscale druk

Slechts 2 EU-lidstaten kennen nog hogere (para)fiscale druk

Voorstellen

  • Invoering van een netto-uitgavennorm ter vervanging van de huidige norm op het structurele saldo, zodat alle overheden een structureel begrotingsevenwicht bereiken.
  • De (para)fiscale lastendruk structureel onder controle houden door mogelijke maatregelen die de lasten verhogen steevast te compenseren, onder toezicht van het Rekenhof.
  • Een investeringsnorm voor de Vlaamse en federale overheid, waarbij de overheidsinvesteringen sneller toenemen dan de lopende uitgaven.
Download het Memorandum