9 thema's

6. Efficiënt milieubeleid

Analyse

We hebben de laatste jaren grote stappen gezet: talrijke bedrijven gaven al het goede voorbeeld met investeringen en innovatiegerichte maatregelen. De sterk verbeterde lucht- en waterkwaliteit tonen het nut van die inspanningen aan, maar het moet nog beter als we de ambitieuze milieudoelstellingen willen halen.

De sleutel tot succes? Bedrijven nog meer speelruimte geven voor bottom-upvoorstellen en innovatie, maar vooral: andere actoren in het beleid betrekken. Een simpel voorbeeld: zolang gezinnen naar hartenlust hout blijven verbranden en we het verkeersprobleem niet aanpakken, zullen hoge concentraties fijn stof nooit veraf zijn.

Om onze sterke industriële basis te behouden dringt Voka bovendien aan op een integraal milieubeleid met duidelijke prioriteiten en een ondersteunend wetgevend kader. De overheid vrijwaart daarbij onze concurrentiepositie en verlicht de administratieve last voor bedrijven. Meer nog, ze wordt een voortrekker door bijvoorbeeld circulair watergebruik aan te moedigen of meer afzet te genereren voor gerecycleerde en circulaire producten.

Voorstellen

Efficiënt beleid

  • Geen ‘gold plating’ bij de vertaling van Europese richtlijnen naar Vlaams beleid.

Circulaire economie

  • Intersectorale samenwerking door voor bepaalde productgroepen met alle relevante actoren oplossingen voor bestaande barrières en opportuniteiten in kaart te brengen.

Waterbeleid

  • De best beschikbare technieken blijven het uitgangspunt voor het vaststellen van lozingsnormen.

Luchtbeleid

  • De Europese luchtkwaliteitsdoelstellingen worden de norm en de bronnen met de grootste totale bijdragen, inclusief de niet-vergunningsplichtige activiteiten, krijgen meer aandacht.
  • Ontwikkeling van een toekomstvisie, inventarisering van houtstook bij huishoudens en een snelle uitfasering van vervuilende kachels.
  • Invoering van een slimme en variabele kilometerheffing voor personenvervoer.
Download het Memorandum