Limburg

Onze provincie heeft de afgelopen jaren heel wat klappen moeten incasseren, maar nooit gingen we tegen het canvas, integendeel. We hebben de sluiting van Ford Genk als provincie opgevangen en verteerd. Ondernemend Limburg zette de voorbije jaren sterk in op jobcreatie met als resultaat een werkloosheidsgraad die in 2018 onder het Vlaams gemiddelde dook en dat voor het eerst sinds de sluiting van de steenkoolmijnen. We kregen hiervoor de nodige incentives van de vorige regeringen en hebben die met beide handen gegrepen.

We moeten echter ambitieuzer durven zijn. Limburg moet kunnen excelleren. Maar om dat mogelijk te maken, hebben we alle beschikbare talenten, ruimte én logistieke troeven nodig. Limburg heeft genoeg gestudeerd. Het is nu tijd om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.

Daarom definiëren we 10 topprioriteiten voor Limburg bovenop de algemene aanbevelingen voor Vlaanderen.  Enkel door deze te realiseren, kunnen we het volle potentieel van onze provincie benutten.

Tien topprioriteiten voor Limburg:

 1. Onvoorwaardelijke uitvoering van derandvoorwaarden uit het SALK-uitvoeringsplan.
  Dit moet gebeuren met een engagementsverklaring én resultaatverbintenis van de volgende regeringen.
   
 2.  Flexibele governance voor vervoersregio Limburg.
  We moeten de basisbereikbaarheid van onze provincie optimaliseren met noodzakelijke middelen en mandaten om de basisbereikbaarheid te optimaliseren.
   
 3. Volledige, onverkorte ontwikkeling van de ENA-gebieden.
  Het uitwerken van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) geeft extra ruimte om werken te creëren. Het faciliteert eveneens het gebruik van de binnenvaart als vervoersmiddel.
   
 4. Vastleggen van beleidskaders Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
  Dit moet gebaseerd zijn op beslist beleid (zoals de realisatie van de Noord-Zuidverbinding en Spartacus), met focus op de centrale ligging binnen de Euregio opdat Limburg alle ontwikkelingskansen behoudt.
   
 5.  Erken de Limburgse voorstellen voor (meer) gespecialiseerde opleidingen hoger onderwijs.
  Deze voorstellen zijn geënt op de noden van de speerpuntsectoren, met het 10-10-10-plan van UHasselt als uitgangspunt.
   
 6. Verleng de termijn van de steunmaatregel ‘ontwrichte zone’.
  Deze verlenging is nodig om het volle potentieel na de flexibilisering van de maatregel te benutten. Zo kunnen we onze competitiviteit binnen de Euregio handhaven.
   
 7. Behoud het provinciaal niveau.
  De provincie heeft een belangrijke rol als katalysator, als bovenlokaal samenwerkingsorgaan en op het niveau van back-office. Mét respect voor het primaat van de politiek.
   
 8. Verplichte fusies tot minimum 10.000 inwoners.
  Hierbij moeten gemeenten die fuseren met een minder ‘aantrekkelijke’ partnergemeente een aangepaste fusiebonus krijgen.
   
 9. LRM blijvend verankeren in Limburg.
  Dit moet gebeuren onder voogdijschap van de Vlaamse regering die dividenden doorstort naar LSM (Limburg Sterk Merk).
   
 10. Geef Limburg zijn rechtmatig aandeel bij grote overheidsinvesteringen en -bestedingen.
  Het investeringsplan van de NMBS is een symptomatisch voorbeelddossier. We vragen geen extra’s maar wel de middelen waar we recht op hebben.
Download het lokaal memorandum van Limburg