Antwerpen - Waasland

Met een wereldhaven, het wereldcentrum voor diamant én de tweede grootste petrochemische cluster ter wereld, is de regio Antwerpen-Waasland dé motor van onze Vlaamse economie. Goed voor meer dan 23 procent van de toegevoegde waarde in Vlaanderen en een vijfde van de Vlaamse tewerkstelling en investeringen, rekent ze op snelle en gedurfde keuzes van de overheid om te blijven groeien in een zeer competitieve omgeving.  

De Vlaamse en federale verkiezingen van zondag 26 mei 2019 zijn in dit opzicht een belangrijk scharniermoment. Ondernemers rekenen op een overheid die de juiste randvoorwaarden creëert en die durft te hervormen, te investeren en lasten te verlagen. Want alleen zo kunnen ondernemingen hun investeringen kracht bijzetten.

Een sterke Antwerps-Wase vertegenwoordiging in zowel de Vlaamse als de federale regering heeft al gezorgd voor belangrijke doorbraken op vlak van onder andere mobiliteit en het aantrekken van miljoeneninvesteringen. Voor Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland moet dat pad verder worden bewandeld. File- en belastingdruk, personeelstekorten en een gebrek aan ruimte om te ondernemen roepen om actie. Ook haven, industrie en diamant verdienen de best mogelijke afstelling als onze uitgesproken stuwmotoren. Zowel met dit memorandum als ons Routeplan 2025 reiken we weloverwogen voorstellen aan om dit in co-creatie waar te maken.

Top tien van onze prioriteiten:

Mobiliteit en logistiek

Volwaardige Oosterweelverbinding (Scheldetunnels met 3 rijstroken, tunnels Albertkanaal met 2 rijstroken, een uitgebreide minder hinder-aanpak).
 

Robuust haventracé zowel voor doorgaand als lokaal havenbestemmingsverkeer en met optimale ontsluiting industriezone kanaalkant; full ADR, geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Meer mensen aan het werk

Prioritair inzetten op de activering van langdurig werklozen en inactieve arbeidsreserve voor nijpend arbeidstekort in de private sector in onze regio.
 

Gerichte opleiding en begeleiding naar werk van grootstedelijk aantal anderstaligen en vluchtelingen.
 

Een groter aanbod aan STEM-opleidingen in Antwerpen-Waasland. Maar ook meer studenten in deze STEM-leeromgeving om de industrie te helpen de transitie naar 4.0 te maken.

Industrie, haven en diamant

Te allen tijde bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid van energie garanderen.
 

Een douane op wereldniveau, controlerend én faciliterend door o.m. een kwalitatieve gegarandeerde basisdienstverlening 24/7, een moderne douane-wetgeving en stabiele IT-platformen.
 

Inzake milieunormen geen overregulering of ‘goldplating’ bovenop de Europese norm.
 

Extra containercapaciteit vóór de sluizen.
 

Voor de diamantsector een transparante en structurele oplossing voor het gebrek aan financiering, alsook een wettelijke consumentenbescherming via een apart label voor synthetische diamant.

Download het lokaal memorandum van Antwerpen - Waasland Download het verkiezingsmanifest van Antwerpen - Waasland