Durf kiezen, durf ondernemen:
federale prioriteiten

De federale regering staat voor het moment van de waarheid: de overheidsfinanciën moeten gesaneerd worden en ingrijpende hervormingen dringen zich op. Daarnaast moeten we ruimte creëren voor broodnodige investeringen en lagere lasten. Een moeilijke, maar haalbare opdracht.

Durf kiezen: hervormingen

 • Arbeidsongeschikten sneller re-integreren.
 • Meer sociaal overleg op bedrijfsniveau.
 • NMBS/Infrabel performant maken.
 • Kwalitatieve en performante zorg door meer sociaal ondernemerschap.
 • De energietransitie realiseren, door onder meer volop in te zetten op innovatie.
 • Een competitieve energievoorziening garanderen, met een strikte toepassing van de energienorm.
 • Een rechtszeker kader om de groei van Brussels Airport te ondersteunen.
 • Een snellere digitalisering van de zorg en overheidsdiensten.

Durf kiezen: overheidsfinanciën saneren

 • 5% efficiëntiewinst op de finale primaire uitgaven.
 • Een strikte toepassing van een uitgavennorm en van spending reviews.
 • 5,7 miljard euro in de zorg vermijden, hervormen en heroriënteren.
 • Publieke diensten kostenefficiënter invullen.

Durf ondernemen: overheidsinvesteringen

 • 600 miljoen euro investeren in zorg.

Durf ondernemen: lastenverlaging

 • Automatische loondrijvers vervangen door een competentiegerichte verloning.
 • Geen ‘gold plating’ bij de toepassing van fiscale regels.
 • Een vermindering van de administratieve lasten met minimaal 5% per jaar.
Download het Memorandum