Onze nationale sport?
Maatschappelijke problemen ontwijken, verbloemen of half oplossen. Dat moet de volgende 5 jaar anders! Om onze Vlaamse en federale politici wakker te schudden, werkte Voka een verkiezingsmemorandum uit met concrete en doortastende maatregelen om Vlaanderen klaar te stomen voor de toekomst.

Het is tijd voor actie. Daarom:
durf kiezen, durf ondernemen!

Download het Memorandum

Voka ziet 5 grote uitdagingen

Het is geen geheim.
Verschillende uitdagingen komen snel op ons af. De vergrijzing zet de overheidsfinanciën onder druk, terwijl de arbeidsmarkt snakt naar geschikte werkkrachten. Te weinig investeringen in onder andere digitalisering, mobiliteit en onderwijs bedreigen intussen onze concurrentiepositie. En wat te denken van de klimaatverandering?